Spicker Vase - Grey

18.000 KWD

Dimensions: 30 x 30 x 22 cm

    Does not ship internationally